محصولات مراقبت از پوست 48968468796847966878796

آیا دما بر محصولات زیبایی تأثیر می‌گذارد؟

گرما و سرما بیش از آنچه تصور کنید روی محصولات مراقبت از پوست تأثیر می‌گذارد . هر دو درجه حرارت شدید می‌توانند مواد تشکیل دهنده فرمول‌ها را به خطر بیندازند، بنابراین توجه به نحوه ذخیره‌...

ادامه مطلب