سارن طب 4094949490

توصیه هایی کاربردی برای پیر نشدن دست هایتان

” به چشمان خود استراحت دهید و به جای خواندن به پادکست بالا گوش دهید… “ ______________________________________________   با توجه به تست های عصبی، دست عضو بسیار حساسی از بدن است. عموماً ما با دست های مان رفتار خوبی نداریم....

ادامه مطلب