عرق سوز شدن 874647895468489487487

عرق سوز شدن به چه علت رخ می دهد و راه درمان آن چیست ؟

عرق سوز شدن هنگامی رخ می دهد که غدد تعریق بدن مسدود شوند و عرق تولید شده راهی برای خارج شدن از بدن پیدا نکنند . در این حالت پوست حساس شده و عرق سوز...

ادامه مطلب