زخم‌ها 469588989563895638956856986

چگونه می توان ظاهر زخم ها را بهبود بخشید؟

بهبود زخم، به عنوان یک فرایند بیولوژیکی طبیعی در بدن انسان، از طریق چهار مرحله دقیق و بسیار برنامه ریزی شده انجام می‌شود: هموستاز، التهاب، تکثیر و بازسازی. برای ترمیم موفقیت آمیز زخم، هر چهار مرحله باید...

ادامه مطلب