روغن هسته انگور 456568968678967897

استفاده از مزایای خارق العاده هسته انگور برای زیبایی

روغن هسته انگور محصول جانبی شراب سازی است. بعد از اینکه شراب با فشار انگور درست شد، دانه‌های انگور کنار می‌مانند. از این دانه‌های انگور باقیمانده، روغن هسته انگور استخراج می‌شود. علاوه بر خواص فروان...

ادامه مطلب